PLAYGROUND

PLAYGROUND Schoolpleinconcert

Een dag lang staat de hele school op zijn grondvesten te swingen. Elke klas zingt liedjes en maakt muziek die speciaal voor dit project is gecomponeerd. We werken toe naar een groot spektakel waar iedereen naar mag komen kijken. We beginnen in elke groep apart, maar uiteindelijk treden we met de hele school op: we maken één groot concert!

“De meiden van LIMAI kwamen dit jaar, net als vorig jaar bij ons op school. Wat zijn wij als team blij met de samenwerking tussen LIMAI en ons als leerkracht. Ze hebben goed begrepen wat een leerkracht met minder muzikaal talent nodig heeft, lessen met weinig tot geen voorbereiding (lees een tweetal liedjes oefenen via youtube), een heel leuk programma, veel enthousiasme en bovenal weinig voorbereiding en regelwerk! Super! Vorig jaar hebben we playground “werelddelen” gevolgd en dit jaar “de seizoenen”.  Het staat garant voor een school met enthousiaste kinderen (en leerkrachten), aandacht voor kinderen die een instrument bespelen, een dag waarin zij de leiding nemen en jij als leerkracht alleen maar hoeft te volgen en een afsluiting waarbij ouders versteld staan wat er in een dag geleerd kan worden. Wij hopen op een volgend project, zodat deze enthousiaste groep volgend jaar weer bij ons kan aansluiten!”

– Irma Groteboer, leerkracht PH-school Lochem.


 

Inhoud
Alle leerlingen leren het themalied. Elke groep leert een eigen lied.
Alle groepen leveren een eigen ritmische of melodische bijdrage aan het schoolconcert op (onder andere) boomwhackers en emmers.
Kinderen die al een instrument bespelen komen in de Orkestgroep. Daarnaast doen ze mee aan het reguliere programma. De Orkestgroep zal tijdens het schoolconcert ook eigen stukken laten horen.

Het thema is ‘elementen’ ‘continenten’ of ‘seizoenen’
Elke combinatiegroep werkt met één van de elementen, continenten of seizoenen. Elementen is de nieuwste variant, deze is beschikbaar vanaf het schooljaar 2024/2025.

Planning
Voordat we op school komen sturen we de liedjes op. Via tutorials kunnen de liedjes in de klas geoefend worden. In aanloop naar de presentatie krijgen alle groepen een muziekworkshop. Daarnaast is er een gezamenlijke generale repetitie. De uitvoering is een schoolconcert van ongeveer 20 minuten.

In samenwerking met de school
LIMAI maakt een planning voor de dag (of dagen, afhankelijk van de schoolgrootte), aan de hand van het aantal groepen.
Samen met de school wordt de locatie van het concert bepaald. Van de leerkrachten wordt verwacht aanwezig te zijn bij de lessen en de repetities.

Goed om te weten!
– De instrumenten (behalve de instrumenten voor de Orkestgroep) worden meegenomen door LIMAI.
– De geluidsapparatuur die nodig is tijdens het concert wordt geregeld door LIMAI.