Filter

Call & Response

Call & Response, vraag en antwoord, daar gaat deze les over.

Zet onderstaand filmpje aan. Let op, meneer doet voor, de kinderen spelen pas daarna.

Verdeel de leerlingen in groepjes. Elk groepje heeft 4 witte blaadjes (de tellen in de maat) en 8 potloden (de achtste noten). Iemand legt telkens een ritme van potloden neer en klapt dit voor. De rest speelt het na. De leerlingen kiezen zelf een bodypercussie-geluid. Daarna wisselen ze door.

Op het bord staan de getallen 1, 2, 3 en 4. Een groepje speelt hun ritme (voor en na). Vraag aan de klas hoeveel klappen ze op elke tel horen, zet voor elke klap een rondje boven het getal. Dan wordt het ritme genoteerd.