Filter

Emoties in muziek

 

Emoties in muziek
Deze workshop is voor de bovenbouw van het speciaal onderwijs. De workshop is vormgegeven door Iris Holl in het kader van haar afstuderen als ecologisch pedagoog. In de Canva sheets worden de docent en leerlingen stapsgewijs door de workshop geloodst en in de toelichting onder de Canva sheets is de toelichting voor de docent te lezen, zodat hij of zij weet wat de bedoeling is. 

Doel: De leerlingen kennis laten maken met hun eigen emoties en het uitten daarvan. Het herkennen van emoties bij anderen en het versterken van het empathisch vermogen en vertrouwen in elkaar. 

De video’s in de presentatie (Canva hierboven) zijn met zwart beeld, zodat de leerlingen tijdens de oefeningen niet afgeleid worden van het beeld.
De workshop kan pas uitgevoerd worden als de leerlingen zich veilig en comfortabel genoeg voelen.
Belangrijk: voorspelbaarheid, vertrouwen en veiligheid. Complimenten geven tussendoor. Doe als docent zoveel mogelijk mee met de leerlingen. Als er begeleiders of ondersteuners zijn mogen die ook meedoen. Dit stimuleert en motiveert de leerlingen.

Voorbereiding: voor elke leerling 1 A4 pakken, maar nog niet uitdelen. Elke leerling heeft een potlood nodig. 

– Begin van de workshop: ik ga jullie een muziekworkshop geven, maar ik kan dit niet alleen. Willen jullie me helpen?

– Pictogrammen toelichten opbouw workshop: zingen, tekenen, kring, dansen, spiegelen en napraten. Tijdens de workshop als houvast gebruiken en telkens benoemen.

– Lied van Olaf luisteren en zingen met elkaar. Twee keer zingen.

– Olaf is benieuwd hoe jullie tekenen. Jullie gaan zometeen tekenen op muziek, waar denk je aan? Teken dat en luister goed naar de muziek. Benadruk dat alles goed is. Geef als docent op het bord een voorbeeld van iets wat de leerlingen kunnen tekenen. Bijvoorbeeld een zon, een blij poppetje of een huis en benoem dit ook. Als eerste lied Happy, even aanvoelen hoe lang de leerlingen nodig hebben. Daarna papier omdraaien en het lied van Bach aanzetten.

– De leerlingen leggen hun spullen neer, staan op en lopen in stilte rond om naar elkaar tekeningen te kijken. Vervolgens weer zitten en bespreken wat ze hebben gezien en of er een tekening was die op die van hen leek.

– Tafels aan de kant, in de kring komen zitten.

– We hebben aan het begin het lied van Olaf gezongen, hoe voelde Olaf zich in het lied? Agressief, gek en lief.

– Emoji’s bespreken van boos naar blij. Wat zien de leerlingen en kunnen ze de emoties nadoen in hun gezicht? Vragen of de kinderen vaak blij zijn of juist boos?

– Kom maar staan. We hebben laten zien hoe we in ons gezicht kunnen laten zien hoe we ons voelen, maar hoe sta je als je boos bent? En hoe als je lief bent? Of verdrietig? Daarna weer zitten.

– Stopdans uitleggen. Jullie gaan straks bewegen of dansen op de muziek. Als de muziek stopt, staan jullie zo stil als een standbeeld. We houden onze handen bij onszelf en zijn stil. Kom maar staan. Zet het eerste filmpje aan. Na de eerste keer stoppen, toevoegen: als de muziek straks stopt, worden jullie een blij standbeeld. Wat we net hebben geoefend met emotie in ons gezicht en lichaam, mag je nu gaan laten zien. Nog een keer eerste filmpje luisteren. Tweede keer: boos standbeeld, derde keer: verdrietig standbeeld.

– Zitten tijdens uitleg: Spiegelen is iemand nadoen. Je gaat straks tegenover iemand staan en de ander nadoen. Dat mag in het gezicht, maar ook in beweging. Docent doet het eerst voor met begeleider of kind. Kom maar staan. Duo’s maken. Jullie mogen nu afspreken wie er als eerste met de bewegingen begint. Eerste filmpje aan, even aanvoelen hoelang laten afspelen. Daarna wisselen van degene die begint en het tweede filmpje aan. Benoem dat de leerlingen naar de emoji’s op het bord kunnen kijken als voorbeeld voor het spiegelen.

– Napraten. Wat hebben we geleerd over muziek? En hoe je je kan voelen? Wat vonden jullie leuk en lastig? Complimenteren: ik heb gezien dat jullie heel hard je best hebben gedaan om te luisteren naar de muziek etc.

– Nog één keer het lied van Olaf zingen. Wie kent hem nog? Ik wil jullie zo hard mogelijk horen meezingen! De bewegingen van het tandenpoetsen ook meedoen met elkaar.

– In de laatste slide is een tutorial te zien die ingezet kan worden als energizer op het moment dat de docent merkt dat de leerlingen een korte pauze nodig hebben of even hun gedachtes moeten verzetten. Het filmpje kan aangezet worden terwijl de leerlingen achter hun tafel zitten. Alles wordt duidelijk uitgelegd in de video. Het is aan de docent de taak om de groep in tweeën te verdelen wanneer dat in de tutorial wordt aangegeven en het is handig om de video op stop te zetten als de handelingen uit de video worden uitgevoerd in de klas.