Filter

Percussieleerlijn

Percussieles 1:
Studeer met de tutorial de fruitshake in:

Laat de kinderen daarna hun eigen fruitritme maken binnen één vierkwartsmaat (ze schrijven dus vier tellen, dus vier fruitsoorten achter elkaar op)
De kinderen schrijven dit op in traditionele notatie, zie schema hieronder.
Nadat ze vier soorten fruit hebben gekozen, oefenen ze dit (ze mogen zelf kiezen of ze klappen, stampen of andere geluiden maken).
Geef ze hier vijf minuten de tijd voor.
Doe dan de fruitquiz! Een kind presenteert het ritme, de klas mag raden uit welke soorten fruit het ritme bestond.
Moelijker? Maak er dan een dictee van.

Fruitritmes

bron: Kabaal Lokaal

Percussieles 2:
Herhaal de fruitshake.
Studeer daarna “Sevens” in of herhaal het als de leerlingen dit ritmestuk al kennen.

De afbeelding hieronder is een grafische weergave van “Sevens”
De twee streepjes en dubbele punt aan het begin van de regel zijn de herhalingstekens. De X is de klap, de # de klap op schoot en de * de vinkerknip. De + is het kruisen van de handen.

Geef de kinderen de opdracht om zelf een “Sevens” variatie te maken waarbij ze ook de X # * en + gebruiken.

Moeilijker? Voeg ook een eigen geluid/teken toe! Blijf wel in het stramien van de “Sevens”. Dus: 7 geluiden en dan de -, de rust.

Percussieles 3:
Herhaal de fruitshake.
Herhaal “Sevens”
Introduceer de ritme-instrumenten (trommel, quiro, maracas, triangel, claves en belletjes). Twijfel je over de speelwijze? Bekijk dan deze video.

Geef alle leerlingen een instrument. Probeer vervolgens deze activiteiten (video vanaf 2.00 min) uit in de kring. Laat ook de leerlingen de dirigent zijn.

Percussieles 4:
Herhaal de fruitshake.
Herhaal de “Sevens”.
Deel instrumenten uit. Wijs een dirigent aan, laat variëren in hard en zacht en laat ritmes verzinnen.

Op het kanaal van Musication vind je veel percussiemeespeelpartituren.
Spreek vooraf duidelijk af welk instrument meespeelt met welk symbool. Bijvoorbeeld: trommel speelt de rode symbolen.

Eis stilte en vertel de kinderen niet alleen te kijken, maar vooral ook naar de muziek te luisteren.

Meer achtergrondinformatie over meespelen met meespeelpartituren vind je hier.

Hieronder een leuke meespeelvideo om mee te starten:

Percussielessen 5-10:
Kies steeds één van de bovenstaande werkvormen en probeer deze aan te passen naar het thema dat speelt in de klas (je kunt niet alleen fruitritmes bedenken, je kunt het ook over topografie hebben. Er zijn veel meespeelpartituren, ook rondom andere thema’s).

Let altijd op de juiste speelwijze van de instrumenten. Heb je een vraag? Mail naar info@limai.nl.

Bonuspercussieles: Deel stokken uit en speel mee met Sansa Kroma, lukt het in de kring?