Filter

Ruzie!

Zingen

·       Welles nietes voorzingen
·       Refrein aanleren
·       Couplet voorzingen
·       Welke tegenstellingen hoor je? Verzamelen en random opschrijven op het (digi)bord
·       In de goede volgorde zetten met duidelijk 2 rijen
·       Geef aan: ik zing linker rij, jullie rechter rij
·       Extra opties: rijen wisselen, iemand de beurt geven voor 1 rij, groep in tweeën splitsen, tweetallen maken binnen de kring

Muziek maken

·       Deel aan alle kinderen instrumenten uit
·       Als je het niet eens bent met elkaar, kun je boos worden. Hoe klinkt dat? Hoe klink blij? En verdrietig?

Zelf aan de slag!

·       Bekijk deze vier afbeeldingen met de leerlingen:

zeppelin muziekles

restaurant
·       Maak groepjes van 4 en deel aan elk groepje een afbeelding uit
·       Geef alle kinderen een instrument. Laat ze muziek bij de gekozen afbeelding bedenken. De rest van de klas moet straks kunnen raden om welke afbeelding het ging. Het kan zijn dat er dubbele groepen zijn, dat is niet erg. Het is juist leuk om te vergelijken hoe de groepjes die dezelfde afbeelding hadden dit aanpakken.

Presenteren
·       Laat aan elkaar horen en raad om welke afbeelding het gaat. Bespreek waar je dat aan dacht te horen.