Filter

Nima Naja

Dit is de lievelingsles van Carmen Klunder. In de les leren de leerlingen het lied Nima Naja en de cupsong. Je hebt een paar lessen nodig om deze twee activiteiten samen te voegen (zingen en spelen) maar het is de moeite waard om vol te houden!

Zingen
Zing het lied eens voor. In welke taal zou dit lied gezongen worden? (het klinkt Russisch, maar dat is het niet)

Geef de leerlingen allemaal een blad. Laat ze de volgende woorden, onder elkaar, opschrijven:
Nima
Naja
Paparosjka
Njet
Molokai
Ai

Zing het lied een aantal keer voor (bij voorkeur 6 keer, zodat ze elke keer kunnen letten op 1 woord). Tijdens het luisteren gaan de leerlingen turven hoe vaak ze het woord horen.

Bespreek met de leerlingen welk woord het vaakst voorkwam. Schrijf deze volgorde ook op het bord:

Leer het lied verder aan volgens de weggeefmethode.

Als de leerlingen het hele lied kennen veeg dan de woorden van het bord. Hier onder vind je de muziek, met en zonder zang.

De Cupsong

Benodigdheden: voor elke leerling een stevige plastic beker.

  • Deel aan elke leerling een beker uit
  • Leer, zonder het lied Nima Naja, de leerlingen de cup-song aan. Dit kan aan de hand van notenschrift (zie voorbeeld)

  • Wanneer de leerlingen de cup song kennen, combineer deze ritmes met het lied Nima Naja. Begin op rustig tempo en bouw dit steeds op.

Bonus!
Speel Nima Naja ook eens op de boomwhackers: